Besøk av Arild Kragnes

Søndag 17. Mars kl. 17:00 får vi besøk av Arild Kragens.
Det er også søndagsskole for barna.
VELKOMMEN til knoffs gate 6!