Besøk av Helge Nupen

Søndag 07. April får vi høre Helge Nupen tale!
Møte og søndagsskole for barna kl. 17:00 i Knoffs gate 6. VELKOMMEN!