Kjell Ohldieck

Søndag 5. Mai kl. 17:00 er det møte og søndaggskole.
Kjell Ohldieck taler. VELKOMMEN alle sammen til knoffs gate 6!