Helge Nupen

VELKOMMEN til møte og søndagsskole, søndag 19. Mai kl.17:00 i Knoffs gate 6! Helge Nupen taler.