Pinsen på Oven !

Elvebyen Familiekirke reiser denne helgen til leirstedet vårt i Råde; Oven Leirsted.
Søndag 5.juni ønsker vi deg velkommen til å bli med på «Pinsestevne på Oven».


Det vil derfor ikke være møte og søndagsskole i våre lokaler søndag 5.juni.