Søndagsskole

Menigheten vår ser viktigheten av at barn får høre om Jesus på en måte som de forstår. Vi har derfor søndagsskole hver søndag samtidig med kveldsmøtet kl. 17:00. Barna er med de første minuttene av møtet, før de går til søndagsskolen.

Søndagsskolen er for barn mellom 3 og 14 år og barna deles inn i to grupper; én for de yngste og én for de eldste barna. Ofte avsluttes søndagsskolen med kveldsmat.