Søndagsskole

Menigheten vår ser viktigheten av at barn får høre om Jesus på en måte som de forstår. Vi har derfor søndagsskole hver søndag samtidig med kveldsmøtet kl. 17:00. Barna er med de første minuttene av møtet, før de går til søndagsskolen.

Søndagsskolen er for barn mellom 3 og 14 år og barna deles inn i tre grupper: 0-5 år, 1.- 4. klasse og 5. klasse og oppover.

For mer informasjon, ta kontakt på 32 83 00 70 eller barneleder@elvebyenfamiliekirke.no .