Våre samlinger

Søndag 17:00

Søndagsmøtet er vår hovedsamling i løpet av uka og byr på god musikk, relevant forkynnelse og nye relasjoner. Denne samlingen er i Knoffs gate 6, Drammen.

STORsamling 17:00

Storsamlingen er vår store familiesamling. Denne samlingen er for hele familien, med spesielt fokus på barna. Også her har vi flott musikk og interessant forkynnelse. Denne samlingen er i Knoffs gate 6, Drammen.