Japan

Menighetens tidligere pastorpar Kjersti og Vidar Aronsen var misjonærer for Bibelmisjonen Nytt Livs Lys (New Life Ministries) i Japan fra 1991-2007. De flyttet til Norge i 2007, men hadde fram til 2012 fulltids engasjement rettet mot litteratur og bibelarbeid  i land med liten eller ingen tilgang på bibler i Asia.