Info om Korona

Denne høsten starter vi opp med flere av samlingene igjen. Det meste av våre aktiviteter tok en pause i vår, men nå starter vi opp med aktiviteter for barna, bønnegrupper, bibelskole og smågrupper.

Smittevern er viktig for oss, og vi følger smittevernveildning fra FHI. Fire viktige huskeregler:

  • Bli hjemme ved sykdom
  • 1-meters avstand
  • Håndhygiene
  • Deltakerlister på alle samlinger med navn og telefonnummer, i tilfelle behov for smitteoppsporing.

Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med menighetskontoret på 32 83 00 70 eller post@elvebyenfamiliekirke.no.