Personvern

Elvebyen Familiekirke tar personvern på alvor, og vi er derfor forsiktige med hvordan vi behandler personopplysninger. Vårt medlemsregister er oppbevart i skap med lås, og på datamaskin som er passordbeskyttet. Et begrenset antall personer har tilgang til disse opplysningene.

 

HVILKEN INFORMASJON LAGRER VI?

Den som blir registrert hos oss, må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og det kreves signatur fra den som skal registreres, ved medlemsregistrering. I forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn, kreves signatur av foreldre/foresatte.

Ved medlemsregistrering vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Signatur

For å kunne sende relevant informasjon vil vi også be om:

 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Familieforhold

I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Telefonnummer / e-post
 • Annen relevant informasjon (f.eks. allergier mv.)

For utmelding av menigheten trenger vi skriftlig beskjed til menighetskontoret, se kontaktinformasjon nederst på siden.

 

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Vi utveksler personopplysninger internt i Elvebyen Familiekirke i den grad det er nødvendig for å sikre effektiv og hensiktsmessig drift.

Elvebyen Familiekirke benytter seg av enkelte eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Våre viktigste databehandlere er Elvanto, Solidus, Microsoft, Dropbox, Vipps og CheckIn, som alle opererer i samsvar med GDPR ( General Data Protection Regulation), som er et felles reglement for behandling av personvernopplysninger i EU.

En oversikt av alle medlemmers fødselsnummer sendes hvert år til Fylkesmannen i Viken for å bli kontrollert i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres for å avdekke dobbeltregistreringer mot annet trossamfunn og danner grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd. Elvebyen Familiekirke mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem med norsk statsborgerskap som ikke er registrert dobbelt annet sted.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I enkelte tilfeller må vi på grunn av krav i regnskapslovgivningen oppbevare personopplysningene lengre.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

 

Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller spørsmål kan du ta kontakt med vårt menighetskontor og kontorleder Susanne Schiager Ferreira.

 

Elvebyen Familiekirke, Knoffs gate 6, 3044 Drammen

post@elvebyenfamiliekirke.no

32 83 00 70 eller 950 01 465