PINSEMØTE

ELVEBYEN FAMILIEKIRKE inviterer til Pinsemøte, mandag 10. juni kl. 17:00. Kjell Ohldieck taler. VELKOMMEN!