Felles Familiegudstjeneste i Strømsø kirke

Kirkene i Drammmen
starter året sammen!

Søndag 19.januar 2020 – kl 11.00

Velkommen til en stor festsamling i Strømsø kirke!