STORsamling!

VELKOMMEN til STORsamling søndag 12. Mai kl. 17:00!
Dans – Sang – Andakt – Kahoot – Servering